Hotline: 0904123123 - (028) 777 8888

Vừa bị tạm đình chỉ công việc vừa bị xử lý kéo dài thời hạn

Ngày đăng: 10/04/2020

Tạm đình chỉ công việc có phải là hình thức xử lý kỷ luật lao động không? Người lao động có thể vừa bị tạm đình chỉ công việc vừa bị xử lý kéo dài thời gian

Tạm đình chỉ công việc có phải là hình thức xử lý kỷ luật lao động không? Người lao động có thể vừa bị tạm đình chỉ công việc vừa bị xử lý kéo dài thời gian